Гарантії

Правова інформація

В даному розділі нашого сайту Ви можете ознайомитися з Договором оферти, Договором купівлі-продажу, Правилами здійснення покупок в інтернет-магазині «England.in.ua» і основними нормативними-правовими актами, на яких вони засновані. Відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення товару на сайті інтернет-магазину «England.in.ua» здійснюється на підставі прийняття (акцепту) Покупцем у повному обсязі оферти (пропозиції про купівлю) Продавця. Умови оферти і укладеного на її основі Договору купівлі-продажу Ви можете побачити нижче. Звертаємо Вашу увагу, що здійснення Вами замовлення в інтернет-магазині означає прийняття нашої пропозиції про здійснення покупки на умовах, зазначених в оферті, договорі купівлі-продажу і повну згоду з Правилами здійснення покупок. З усіх питань просимо звертатися за контактними даними, вказаними на сайті. Договір публічної оферти
 1. Преамбула
1.1. Ці Умови регулюють взаємовідносини інтернет-магазину і Покупця. 1.2. Інтернет-магазин зберігає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з їх попередньою публікацією на сайті. 1.3. Адреса діючої редакції Договору в мережі Інтернет: england.in.ua 1.4. Цей Договір має пріоритет перед іншими документами.
 1. Статус інтернет-магазину «england.in.ua»
2.1. Інтернет-магазин призначений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет. 2.2. Угоди інтернет-магазину, регулюються Договором купівлі-продажу (див. нижче) на умовах публічної оферти, розміщеним за адресою england.in.ua. Провівши акцепт оферти (тобто оплату оформленого в інтернет-магазині замовлення).2.3. Покупець отримує у власність товар на умовах Договору купівлі-продажу. 2.4. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.
 1. Статус Покупця.
3.1. Покупцем є громадянин (ка), що оформив (оформила) замовлення в інтернет-магазині на умовах Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) з дотриманням Правил здійснення покупок, розміщених на сайті. 3.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні замовлення. 3.3. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину) і є датою укладення Договору купівлі-продажу між інтернет-магазином і Покупцем. 3.4. Використання ресурсу інтернет-магазину для перегляду і вибору товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
 1. Доступ до інформації про Покупця.
4.1. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. 4.2. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування інтернет-магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення тощо) і у випадках, зазначених у цьому Договорі-оферти.
 1. Порядок укладення Договору купівлі-продажу.
5.1. При оформленні замовлення в інтернет-магазині, Покупець зобов’язаний надати про себе правдиву інформацію.
5.2. Волевиявлення Покупця здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і здійсненням акцепту публічної оферти інтернет-магазину (тобто оплати Покупцем оформленого замовлення на умовах Договору купівлі-продажу).
5.3. Інтернет-магазин не редагує інформацію про Покупця.
5.4. Порядок оплати, строк доставки, термін виконання замовлення та інші вагомі умови зазначаються у Договорі купівлі-продажу (публічної оферти інтернет-магазину).
 1. Зобов’язання сторін по виконанню договору.
6.1. Після акцепту (тобто після оплати Покупцем замовлення), інтернет-магазин і Покупець беруть на себе зобов’язання і отримують права, викладені в Договорі купівлі-продажу (див. нижче), Правилах, розміщених на ресурсі інтернет-магазину «England.in.ua». Договір купівлі-продажу Громадянин(ка), іменований(а) надалі «Покупець», з однієї сторони, та Інтернет-магазин «England.in.ua», іменований надалі «Продавець», з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:
 1. Загальні положення.
1.1. Цей договір є публічною офертою і містить всі вагомі умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через інтернет-магазин).
1.2. У разі прийняття умов Цього договору (тобто публічної оферти інтернет-магазину), громадянин(ка), який здійснює акцепт оферти, стає Покупцем. Акцептом є факт натискання Споживачем кнопки на сайті «Оформити замовлення».
1.3. У всіх відносинах сторін, які не врегульовані цим договором, сторони будуть керуватися Правилами здійснення покупок в інтернет-магазині «England.in.ua»  і положеннями чинного законодавства.
 1. Терміни та визначення.
2.1. «Товар» – продукція, пропонована до продажу в інтернет-магазині за адресою england.in.ua
2.2. «Інтернет-магазин» – сайт Продавця, призначений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару та/або поданим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційний спосіб продажу товару.
 1. Предмет договору.
3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти товар на умовах Цього договору.
3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині у тому числі: а) добровільний вибір Покупцем Товарів в інтернет-магазині; б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині; в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині; г) виконання та передача замовлення Покупцю у власність на умовах Цього договору.
 1. Порядок оформлення замовлення.
4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині або за допомогою консультанта за контактним номером телефону, вказаним на сайті.
 1. Вартість і порядок оплати замовлення.
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару в інтернет-магазині і вартості доставки.
5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в інтернет-магазині.
 1. Доставка замовлення.
6.1. Доставка замовлень здійснюється на ім’я Покупця в Україні, в офіс транспортної компанії чи пункт видачі замовлень, відділення поштової або кур’єрської служби.
 1. Повернення товару.
7.1. Обмін і повернення продовольчих товарів належної якості Продовольчі товари належної якості усіх видів і найменувань у всіх випадках не підлягають обміну та/або поверненню, оскільки дана операція не передбачена нормами чинного законодавства.
7.2. Обмін і повернення продовольчих товарів неналежної якості Статтею 708 ЦК України встановлено, що у разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець за своїм вибором має право вимагати заміни такого товару товаром належної якості або розмірного зменшення ціни товару. Замість пред’явлення цих вимог, покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар суми. Покупець може відмовитися від замовлення або конкретних товарів у таких випадках: – Невідповідність попередньо обговореним вимогам Товар з видимими дефектами, або не відповідної якості підлягає поверненню тільки в день поставки. Постачальник не несе відповідальності за зміну якості товару після його передачі в зв’язку з неможливістю встановлення умов його зберігання Покупцем. У разі відмови від замовлення без видимих причин оплачується тільки доставка вантажу.
 1. Відповідальність сторін.
8.1. У разі форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання цього договору.
8.2. Продавець не несе відповідальності в разі неправильного вибору Покупцем характеристик або модифікації товару, що є предметом договору купівлі-продажу.
8.3. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення протиріч, які виникають, шляхом переговорів.
 1. Термін дії цього договору.
9.1. Даний договір набирає чинності з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чеку або іншого документа, що підтверджує оплату товару, або з моменту отримання продавцем повідомлення про намір покупця придбати товар і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань. Правила здійснення покупок в інтернет-магазині «England.in.ua».
 1. Роздрібний продаж товарів, пропозиція про продаж яких розміщено на сайті інтернет-магазину «England.in.ua» (далі – інтернет-магазин) здійснюється на зазначених нижче умовах.
 2. Справжні правила здійснення покупок в інтернет-магазині «England.in.ua» (далі – Правила), складені відповідно до положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про Захист прав споживачів»; Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI; до Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затвердженими наказом Мінекономіки від 19.04.2007 р. № 103; до Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Мінекономіки від 11.07.2003 р. № 185; до Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833. У разі розбіжностей між чинним законодавством України і діючими Правилами застосуванню підлягають положення законодавства України.
 3. Правила поширюються на всіх Покупців, які здійснили замовлення в інтернет-магазині (далі-Покупці) і обов’язкові для них.
 4. Строк дії пропозиції про продаж товарів відповідає періоду до внесення відповідних змін.
 5. Надаючи свої дані в момент оформлення замовлення, покупець дає згоду на обробку персональних даних. Продавець зобов’язується забезпечити конфіденційність даних, представлених Покупцями і не зловживати ними. При цьому Покупець згоден отримувати від Продавця періодичні електронні листи з інформацією, акціями, спеціальними пропозиціями.
 6. Доставка товару (товарів) здійснюється способами, зазначеними в розділі сайту «Доставка і оплата». Вартість доставки товару (товарів) визначається згідно з тарифами, зазначеними в розділі сайту «Доставка і оплата».
 7. Оплата товару (товарів) може здійснюватися Покупцем способами, зазначеними в розділі сайту «Доставка і оплата», в т. ч. банківськими картами або готівковим розрахунком. Стосовно доставки товарів певним способом або товарів певного виду може бути передбачено обмеження вибору способів оплати.
 8. Натиснувши кнопку «Оформити замовлення» в інтернет-магазині Покупець підтверджує, що Покупець ознайомився з цими Правилами продажу, а також з усіма іншими документами, розміщеними в інтернет-магазині Продавця, і повністю з ними згоден.
 9. У разі незгоди Покупця з будь-яким з положень Правил продажу, а також з іншими документами, розміщених в інтернет-магазині, Покупець зобов’язується не підтверджувати свою згоду з цими Правилами на сторінці оформлення замовлення, так і на будь-якій іншій сторінці інтернет-магазину, і не робити замовлення.
 10. Продавець зобов’язується не пізніше закінчення робочого дня, протягом якого здійснено замовлення (або першого робочого дня після здійснення замовлення, якщо він вчинений у святковий або вихідний день) приступити до формування замовлення. Покупець має право вносити зміни до розміщеного замовлення, при цьому він несе на собі всі ризики, пов’язані із затримкою виконання замовлення через зміни найменування та (або) кількості замовленого товару.
 11. Якщо інше не передбачено Угодою сторін, обов’язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент:
– вручення товару Покупцеві або зазначеній ним особі, якщо Угодою передбачено обов’язок Продавця з доставки товару; – надання товару в розпорядження Покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару. Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, коли до терміну, передбаченого Угодою, товар готовий до передачі в належному місці і Покупець згідно з умовами замовлення дізнався про готовність товару до передачі.
 1. У випадках, коли з Договору купівлі-продажу не випливає обов’язок Продавця по доставці товару або передачі товару в місці його знаходження Покупцеві, обов’язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв’язку для доставки Покупцеві, якщо Угодою не передбачено інше.
 2. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на Покупця з моменту виконання Продавцем обов’язку з передачі товару покупцеві.
 3. Покупець несе відповідальність за достовірність викладених Продавцю відомостей про себе, свою адресу та інших відомостей, необхідних для виконання сторонами зобов’язань з продажу товару і його оплати. У разі невиконання Продавцем зобов’язань, пов’язаних з виконанням замовлення, через повідомлення Покупцем неправдивих відомостей про себе, Продавець не несе відповідальності за таке невиконання замовлення.
 4. Повторна доставка товару у разі подання Покупцем недостовірних відомостей проводиться тільки за погодженням сторін з віднесенням витрат на Покупця.
 5. Якщо після оформлення замовлення змінилися дані Покупця, що мають значення для належного виконання Продавцем своїх зобов’язань, Покупець зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця.
 6. Якщо після оформлення замовлення Покупець помітив помилку в зазначеній адресі доставки чи інших відомостях, він зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця.
 7. При отриманні товару від кур’єра, транспортної компанії або Пошти України Покупець зобов’язаний перевірити його цілісність та комплектність.
 8. Приймання товару за кількістю, найменуванням та якістю Покупець здійснює в момент отримання товару. У разі якщо Покупець виявив, що отриманий ним товар не відповідає замовленому або має явний дефект, він зобов’язаний віддати весь дефектний товар кур’єру для повернення його Продавцю.
 9. Звертаємо увагу Покупців на правила повернення продовольчих товарів:
Обмін і повернення продовольчих товарів належної якості Продовольчі товари належної якості усіх видів і найменувань у всіх випадках не підлягають обміну та/або поверненню, оскільки дана операція не передбачена нормами чинного законодавства. Обмін і повернення продовольчих товарів неналежної якості Статтею 708 ЦКУ встановлено, що у разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець за своїм вибором має право вимагати заміни такого товару товаром належної якості або розмірного зменшення ціни товару. Замість пред’явлення цих вимог, покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і вимагати повернення сплаченої за товар суми. Покупець може відмовитися від замовлення або конкретних товарів у таких випадках: – Невідповідність попередньо обговореним вимогам Товар з видимими дефектами, або не відповідної якості підлягає поверненню тільки в день поставки. Постачальник не несе відповідальності за зміну якості товару після його передачі в зв’язку з неможливістю встановлення умов його зберігання Покупцем. У разі відмови від замовлення без видимих причин оплачується тільки доставка вантажу.
 1. Продавець здійснює повернення коштів за товар неналежної якості або його обмін у відповідності з положеннями Закону України «Про захист прав споживачів».
 2. Товаром, який не відповідає замовленому вважається товар, що має іншу назву, код і т. п., і відрізняється від того, що зазначено в інтернет-магазині. При цьому товар не вважається таким, що не відповідає замовленому, якщо в ньому присутні або відсутні якісь елементи, про які не було згадано в інтернет-магазині.
 3. З моменту оформлення замовлення вважається, що Покупець ознайомлений і згоден з умовами надання послуг інтернет-магазином і Продавцем.
 4. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови обслуговування, викладені в цих Правилах продажу, а також в інших документах, розміщених на сайті інтернет-магазину Продавця. Продавець не зобов’язаний повідомляти Покупця про внесення змін у зазначені документи. Будь-які зміни Правил є обов’язковими для Покупця і вважаються прийнятими ним після закінчення наступного робочого дня з моменту їх опублікування в інтернет-магазині Продавця. У разі неприйняття Покупцем Умов продажу в новій редакції, Покупець має право скасувати замовлення та повідомити про таку відмову Продавця.
 5. Зі свого боку гарантуємо чітке виконання всіх зобов’язань і дотримання Ваших інтересів.


Умови повернення

Ви можете відмовитися від замовлення або конкретних товарів у таких випадках:

– Невідповідність товару попередньо обговореним вимогам

Відповідно до українського законодавства продовольчі товари належної якості усіх видів і найменувань у всіх випадках не підлягають обміну та/або поверненню.

У разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх, покупець за своїм вибором має право вимагати заміни такого товару на товар належної якості або відповідного зменшення ціни товару. Замість пред’явлення цих вимог, покупець має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і вимагати повернення сплаченої за товар суми (ст. 708 ЦКУ).

Товар з видимими дефектами, або не відповідної якості підлягає поверненню тільки в день поставки. Постачальник не несе відповідальності за зміну якості товару після його здачі у зв’язку з неможливістю встановлення умов його зберігання Покупцем.

Політика конфіденційності

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку інтернет-магазин «England.in.ua» може отримати від Користувача під час використання інформації та продуктів інтернет-магазину.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: «Адміністрація сайту інтернет-магазину (далі – Адміністрація)» – уповноважені співробітники управління сайтом, діючі від імені організації, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або посередньо визначеної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.3. «Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою, хто отримує доступ до персональних даних особою, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.5. «Користувач сайту інтернет-магазину (далі «Користувач)» – особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт інтернет-магазину.

1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.7. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту інтернет-магазину.

2.2. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту інтернет-магазину «England.in.ua». Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті інтернет-магазину.

2.3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту інтернет-магазину.

 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я та по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки Товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено скрипти систем для збору статистичних даних (наприклад Google Analytics, Яндекс Метрика):

– IP-адреса;

– інформація з cookies;

– інформація про браузери (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);

– час доступу;

– адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;

– реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, які вимагають авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 1. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту «England.in.ua» може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті «England.in.ua» для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з «England.in.ua».

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих ресурсів сайту інтернет-магазину.

4.1.3. Встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки і отримання платежів.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки та інших відомостей від імені інтернет-магазину або від імені партнерів інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

4.1.12. Надання Користувачеві доступу на сайти або сервіси партнерів інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлення і послуг.

 1. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті інтернет-магазину «England.in.ua», включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах і в порядку, встановленим законодавством.

5.4. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування сайтом інтернет-магазину.

6.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п. п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, які належать відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту не несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства, за винятком випадків, передбачених п. п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у суперечках, що виникають з відносин між Користувачем сайту інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством.

8.4. До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти поштою yurahirivskiy@gmail.com

9.4. Діюча політика конфіденційності розміщена на сторінці england.in.ua